Kajsas Musikskola

Om Kajsa

  

 

 

Lite om mig själv

Jag heter Kajsa Wahlstedt-Gudmark och är musiklärare.

Efter examen har jag undervisat i Kulturskolan i Huddinge på heltid i 43 år med undervisning i piano, gitarr,sång och musikalproduktioner.

Nu undervisar jag i min egen skola."Kajsas musikskola"

hemma i villan i Vendelsö på Östra Strandvägen 17.

Här har jag piano-, sång- och gitarrundervisning för olika åldrar, enskilt eller i grupp. Den form som passar dig bäst!

Ring mig så får du veta mera, 073 / 980 52 73 eller

anmäl dig på kajsa@kajsasmusikskola.se .

Jag tar kontakt till ett första möte då vi bestämmer tid för lektioner.