Kajsas Musikskola

Anmälan och avgift

  

Du kan anmäla dig till Kajsas Musikskola via

mobil.nr. 073 / 980 52 73

eller via mail till kajsa@kajsasmusikskola.se.

Ange:

Instrument (piano, gitarr eller sång)

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Mobilnummer

Mailadress

 

 

Du kommer att bli kontaktad för ett första möte då vi hittar en lektionstid som passar dig.

Vårterminen börjar måndagen den 14:e januari 2019.

Efteranmälningar kan ske successivt efter överenskommelse.

Vecka v.9 (25/2-1/3) har vi sportlov och vecka 16 (15/4-22/4) är det påsklov.

Avgiften erläggs kontant vid första mötet eller

till plusgirokonto 158 39 25 -1 i god tid innan den första lektionen. Ingen faktura skickas ut.

Välkommen med din anmälan!

Avgiften är 3300 kr/termin och omfattar 12 enskilda lektioner med undervisning i 30 min. och en konsert med 2 repetitioner innan.

Undervisningen sker för det mesta enskilt men om man vill gå tillsammans med någon går det också bra. Lektionstiden blir då längre och anpassas till gruppens behov.